Kontakt z nami

Szalunek syntetyczny Incomat®

Opis technologii materacy INCOMAT

Opis technologii materacy INCOMAT

Technologię materacy Incomat stosuje się w celu wzmocnienia oraz ochrony dna i brzegów zbiorników, kanałów, pompowni, doków portowych, rzek oraz stref pływowych. Przy budowie składowisk odpadów materace Incomat znajdują zastosowanie jako ochrona geomembran przed uszkodzeniem przez kruszywo z warstwy drenażowej. Incomat stanowi skuteczną ochronę przed erozją zboczy, nabrzeży, wylotów kanałów ściekowych, sztucznie wykonanych wysp i innych wodnych konstrukcji.

Jednym z najpopularniejszych zastosowań materacy Incomat jest wykonywanie zewnętrznych zbiorników odparowujących oraz umocnienie dna i skarp kanałów, zbiorników, czy tez ochrona dna w portach.

Zastosowanie mat Incomat pozwala zabezpieczyć dowolną konstrukcję praktycznie o każdym przekroju, złożoną z odcinków prostych jak i giętych. W zależności od potrzeb, wymagań oraz panujących warunków gruntowych można zastosować następujące typy mat Incomat.

Przekrój typowy obrazujący zwiększenie objętości projektowanych zbiorników przy zastosowaniu kompozytów Incomat®
Przekrój typowy obrazujący zwiększenie objętości projektowanych zbiorników przy zastosowaniu kompozytów Incomat®

Pliki do pobrania

Stosowanie kompozytowych mat Incomat stanowi zaawansowaną technologię ochronno – izolacyjną zarówno dla typowych inwestycji komunalnych jak i dla przemysłu stoczniowego czy energetycznego. Poprawiają one bezpieczeństwo użytkowania i sprzyjają mniejszej awaryjności konstrukcji, redukując koszty budowy i eksploatacji.

Materace Incomat składają się z dwóch złączonych ze sobą elementów: wysokowytrzymałościowej geotkaniny poliamidowej lub polietylenowej oraz tworzących odpowiednio ograniczony korpus elastycznych złączy – dystansów (Incomat Standard) lub odpowiednio rozmieszczonych przeszyć dwóch warstw materiału (Incomat Flex, FP, Crib).

Struktura maty Incomat Standard
Struktura maty Incomat Standard

Wnętrze kompozytu w zależności od potrzeby w procesie instalacji wypełnia się betonem, piaskiem lub innymi materiałami możliwymi do wprowadzenia do ich wnętrza za pomocą pompy.

Proces napełniania mat Incomat
Proces napełniania mat Incomat

Materace Incomat mogą być przepuszczalne, elastyczne o niejednolitej grubości lub nieprzepuszczalne i sztywne o stałej grubości. Grubość kompozytu w zakresie wielkości dystanserów pomiędzy dwoma warstwami geotkaniny lub układu ich połączeń metodą przeszycia jest w procesie produkcji każdorazowo dostosowana do projektu, wahając się w zakresie od 8 do 60 cm. Kompozyt jest dostarczany na budowę w postaci zwiniętych rolek o szerokości ~ 5,0 m i długości 100 lub 200 m lub gotowych prefabrykowanych paneli z wszytymi zamkami błyskawicznymi dla przyśpieszenia instalacji.

Po instalacji i wypełnieniu materac osiąga swoje rozmiary docelowe przewidziane w projekcie.

Panele Incomat Standard w trakcie wypełniania mieszanką betonową
Panele Incomat Standard w trakcie wypełniania mieszanką betonową

Istotną zaletą kompozytu Incomat jest jego elastyczność, która daje możliwość idealnego dopasowania się otuliny do projektowanej powierzchni i wytworzenia przez to osłony w dokładnie założonej objętości i kształcie.

Materiał tworzący kompozyt Incomat charakteryzuje się odpowiednią wielkością porów oraz wytrzymałością na rozerwanie umożliwiając tworzenie okładzin w sposób kontrolowany i zapewniając bezpieczeństwo konstrukcji do czasu uzyskania przez materiał wypełniający (np. beton) docelowej wytrzymałości.

Wszystkie istotne parametry techniczne są każdorazowo dobierane na podstawie uprzednio wykonanego projektu technologicznego konstrukcji z uwzględnieniem lokalnych wymagań i warunków.

Tkanina tworząca matę Incomat jest tzw. „szalunekiem traconym”. Ze względu na brak konieczności tworzenia i późniejszego rozbierania szalunków drewnianych pozwala na znaczne oszczędności czasu realizacji zadań. Z biegiem czasu i  pod wpływem działania promieni UV wierzchnia warstwa tkaniny ulega stopniowej degradacji pozostawiając widoczną strukturę materiału stanowiącego jej wypełnienie.

Zbiornik na wody opadowe przy hali produkcyjnej w Sosnowcu, zabezpieczony materacami Incomat Standard - pochylenie skarp 56st
Zbiornik na wody opadowe przy hali produkcyjnej w Sosnowcu, zabezpieczony materacami Incomat Standard - pochylenie skarp 56st
Wygląd powierzchni (naroża) zbiornika na wody opadowe, zabezpieczony materacami Incomat® Standard
Wygląd powierzchni (naroża) zbiornika na wody opadowe, zabezpieczony materacami Incomat® Standard