Kontakt z nami

Szalunek syntetyczny Incomat®

Pielęgnacja materacy Incomat®

Pielęgnacja wypełnionych materacy Incomat®

Dla zachowania projektowanych parametrów wytrzymałościowych przedmiotowanych konstrukcji zaleca się:

  • zachowanie podstawowych zasad pielęgnacji dla prac betonowych w celu uniknięcia rys skurczowych,
  • w celu zapewnienia odpowiednich warunków dojrzewania świeżego betonu, w razie występowania w nocy temperatur poniżej 5oC zaleca się przykrycie świeżo uformowanych brytów lub wykonanie innych typowych zabiegów pielęgnacyjnych,
  • po wstępnym stężeniu mieszanki betonowej w materacach należy wodą pod ciśnieniem zmyć mleczko cementowe z powierzchni mat,
  • rozcieńczenie wodą i wypompowanie nadmiaru mleczka cementowego wypływającego na powierzchnię mat Incomat po napełnieniu betonem.
Nadmiar mleczka cementowego powstały przy wypełnianiu betonem mat Incomat
Nadmiar mleczka cementowego powstały przy wypełnianiu betonem mat Incomat
Odpompowywane mieszaniny rozcieńczonego mleczka cementowego powstałego przy wypełnianiu betonem mat Incomat
Odpompowywane mieszaniny rozcieńczonego mleczka cementowego powstałego przy wypełnianiu betonem mat Incomat

Nie dopuszcza się ruchu jakichkolwiek pojazdów po materacach wypełnionych świeżą mieszanką betonową. Późniejsza eksploatacja konstrukcji - po osiągnięciu przez beton wystarczającej wytrzymałości – według wymagań projektu zasadniczego.