Kontakt z nami

Szalunek syntetyczny Incomat®

Roboty wykończeniowe

Roboty wykończeniowe

Po zakończeniu prac pielęgnacyjnych i osiągnięciu przez beton wystarczającej wytrzymałości można przystąpić do prac wykończeniowych.

Przed oddaniem do eksploatacji przedmiotowego zbiornika zaleca się likwidację kominków wlotowych (w przypadku ich montowania) i wyprofilowanie do jednej linii górnej krawędzi skarp za pomocą piły kątowej zgodnie z projektem zasadniczym.

Po osiągnięciu przez beton wystarczającej wytrzymałości można przystąpić do wykonania ewentualnych rampy zjazdowej (np. przy konstrukcji zbiornika).

Przykład wykończenia górnej krawędzi skarpy zbiornika

Po osiągnięciu przez beton wystarczającej wytrzymałości można przystąpić do wykonania ewentualnych rampy zjazdowej (np. przy konstrukcji zbiornika).

Przykład wykonania rampy zjazdowej do zbiornika
Przykład wykonania rampy zjazdowej do zbiornika